Felanmälan

Problem med din internetuppkoppling?

Om du upplever problem med din internetanslutning är det viktigt att du gör en felanmälan hos din tjänsteleverantör, oavsett om problemet kan härledas till tjänsten eller vårt nät.

Vill du anmäla en kabelskada?

Om du grävt av din fiberkabel ska du ta kontakt med Trollhättan Energis kundservice

Vill du beställa en fiberuppkoppling?

Saknar du fiberuppkoppling till din fastighet ska du ta kontakt med nätägaren i din kommun och är du boende i Trollhättan tar du kontakt med Trollhättan Energi